Oferty pracy

Szczegóły

Kierownik w Oddziale Nadzoru Przeciwepidemicznego

Data publikacji:
2021-01-14 15:05:20
Treść

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Kierownik w Oddziale Nadzoru Przeciwepidemicznego
w Dziale Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego
w wymiarze pełnego etatu (1/1)
umowa na zastępstwo z możliwością dalszego zatrudnienia

Wymagania kwalifikacyjne:

 • obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe II stopnia, kierunkowe mające zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej; pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, biologia lub pokrewne oraz dodatkowe kwalifikacje (studia podyplomowe ) z zakresu epidemiologii lub pokrewne.
 • doświadczenie zawodowe w epidemiologii będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym ,
 • wiedza ogólna z zakresu zdrowia publicznego, ustawy o PIS, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (np. programy Excel, Word),
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, formułowania wniosków.

Główne obowiązki:

 • Planowanie i organizowanie pracy Oddziału NEP oraz nadzór merytoryczny nad pracą w tym zakresie także w jednostkach podległych
 • Udział w czynnościach kontrolnych , przygotowywanie analiz i ocen, skarg i odwołań oraz sprawowaniu funkcji doradczej,
 • Udział w działaniach zespołu alarmowego oraz zespołu ds. rozpoznania epidemiologicznego i zagrożeń bioterrorystycznych.
 • Współpraca i innymi oddziałami Działu Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego, organami władzy rządowej i samorządowej, instytucjami naukowymi w zakresie wynikającym z realizowanych  zadań.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).

Dokumenty dodatkowe:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję:

 • Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kujawskiej 4, 85-031 Bydgoszcz, NIP: 953 11 08 025, REGON: 000 29 38 41, adres email do korespondencji: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
 • W Wojewódzkiej Stacji-Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy został powołany Inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować w siedzibie administratora, na adres e- mail: iod@pwisbydgoszcz.pl lub pod numerem telefonu +48 52 376 18 00.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 221 § 1 KP w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Inne ponad miarowe dane, podane z Pana/Pani inicjatywy jako kandydata, przetwarzane będą na podstawie zgody, tj. art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
 • Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem procesu naboru. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Możemy przetwarzać również inne dane osobowe dotyczące np.:, niekaralności, zdolności do czynności prawnych, czy zdrowia, jednak zawsze w tych przypadkach posiadamy podstawę prawną do ich przetwarzania.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub odwołania zgody. Pracodawca nie będzie przetwarzał ich również w dalszych procesach rekrutacyjnych.
 • Dokumenty aplikacyjne podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.
 • Po miesiącu od zakończenia naboru, dane z niewyłonionych ofert prowadzonego procesu rekrutacji są niszczone. Dokumenty osoby, która została wybrana są dołączane do akt pracowniczych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie, jednak konsekwencją niepodania danych będzie wykluczenie z procesu rekrutacyjnego.

Dokumenty należy przesyłać w terminie:
od 14 stycznia 2021r. do 31 stycznia 2021r.

 • listownie lub osobiście na adres:
  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna
  ul. Kujawska 4; 85-031 Bydgoszcz
  z dopiskiem: „Kierownik Oddziału –NEP”
  lub
 • pocztą elektroniczną na adres:
  wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
  z dopiskiem : „Kierownik Oddziału –NEP””

Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 376 18 55.
WSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.
Dokumenty aplikacyjne podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.

Nazwa stanowiska
Kierownik w Oddziale Nadzoru Przeciwepidemicznego
Miejsce pracy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Termin składania ofert
2021-01-31 14:00:00
Status
Rozstrzygnięte
Załączniki
-
Wybrany kandydat
Paweł Lonser
Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia
Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada wymagane wykształcenie i umiejętności. W wyniku szczegółowej rozmowy kwalifikacyjnej na poziomie etapu trzeciego naboru decyzją Dyrektora WSSE została wybrana spośród wszystkich kandydatów na powyżej wskazane stanowisko.
Odpowiada za treść
Iwona Mokarska
Opublikował
Piotr Janeczek
Dodatkowe informacje
Odsłon: 864
Historia
pokaż historię zmian
zamknij

Historia zmian

Zmian: 8

Data modyfikacji
2021-03-02 11:05:48  (wersja aktualna)
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Rozstrzygnięcie
Zmienione pola
Data, Status, Wybrany kandydat, Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2021-01-15 09:58:37
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Dodanie ogłoszenia
Zmienione pola
Data, Treść, Opublikował
Data modyfikacji
2021-01-15 09:05:21
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Dodanie ogłoszenia
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2021-01-15 08:46:44
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Dodanie ogłoszenia
Zmienione pola
Data, Treść, Opublikował
Data modyfikacji
2021-01-14 15:11:21
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Dodanie ogłoszenia
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2021-01-14 15:08:56
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Dodanie ogłoszenia
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2021-01-14 15:08:34
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Dodanie ogłoszenia
Zmienione pola
Data, Tytuł, Nazwa stanowiska
Data modyfikacji
2021-01-14 15:07:22
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Dodanie ogłoszenia
Zmienione pola
Data, Treść, Odpowiada za treść
Data modyfikacji
2021-01-14 15:05:20
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Dodanie ogłoszenia
wróć do listy
Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.