Oferty pracy

Szczegóły

Specjalista ds. finansowych w Oddziale Ekonomicznym

Data publikacji:
2020-02-12 08:43:21
Treść

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Specjalista ds. finansowych
w Oddziale Ekonomicznym

     w wymiarze pełnego etatu etatu (1/1)

Wymagania kwalifikacyjne:

 • obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpowiednie wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej – Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności rachunkowość, finanse lub pokrewne,
 • doświadczenie w pracy w księgowości,
 • atutem będzie praca w jednostce budżetowej,
 • znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość zagadnień płacowych,
 • znajomość programu Płatnik, TREZOR, NBE NBP,
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • obsługa komputera.

Główne obowiązki:

 • dekretowanie dokumentów księgowych,
 • obsługa programu finansowo-księgowego,
 • prowadzenie płac.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).

Dokumenty dodatkowe:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję:

 • Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kujawskiej 4, 85-031 Bydgoszcz, NIP: 953 11 08 025, REGON: 000 29 38 41, adres email do korespondencji: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
 • W Wojewódzkiej Stacji-Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy został powołany Inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować w siedzibie administratora, na adres e- mail: iod@pwisbydgoszcz.pl lub pod numerem telefonu +48 52 376 18 00.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 221 § 1 KP w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Inne ponad miarowe dane, podane z Pana/Pani inicjatywy jako kandydata, przetwarzane będą na podstawie zgody, tj. art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
 • Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem procesu naboru. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Możemy przetwarzać również inne dane osobowe dotyczące np.:, niekaralności, zdolności do czynności prawnych, czy zdrowia, jednak zawsze w tych przypadkach posiadamy podstawę prawną do ich przetwarzania.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub odwołania zgody. Pracodawca nie będzie przetwarzał ich również w dalszych procesach rekrutacyjnych.
 • Dokumenty aplikacyjne podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.
 • Po miesiącu od zakończenia naboru, dane z niewyłonionych ofert prowadzonego procesu rekrutacji są niszczone. Dokumenty osoby, która została wybrana są dołączane do akt pracowniczych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie, jednak konsekwencją niepodania danych będzie wykluczenie z procesu rekrutacyjnego.

Dokumenty należy przesyłać w terminie :
od 11 lutego 2020r. do 29 lutego 2020r.
• listownie lub osobiście na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna
ul. Kujawska 4; 85-031 Bydgoszcz
z dopiskiem: „Specjalista ds. finansowych – EEK”;
lub
• pocztą elektroniczną na adres:
wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
z dopiskiem : „Specjalista ds. finansowych – EEK”

Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 376 18 55.
WSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.
Dokumenty aplikacyjne podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.

Nazwa stanowiska
Specjalista ds. finansowych w Oddziale Ekonomicznym
Miejsce pracy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Termin składania ofert
2020-02-29 14:00:00
Status
Unieważnione
Załączniki
-
Wybrany kandydat
nie wprowadzono
Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy unieważnia nabór na stanowisko Specjalisty ds. finansowych W Oddziale Ekonomicznym ogłoszony w dniu 12.02.2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej WSSE w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej jednostki www.pwisbydgoszcz.pl Decyzja o unieważnieniu wskazanego powyżej naboru podyktowana jest zmianami organizacyjnymi WSSE w związku z pandemią koronawirusa COVID 19. Osoby, które złożyły swoją ofertę mogą odebrać dokumenty w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430 w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o unieważnieniu naboru. Bydgoszcz, 27.04.2020r.
Odpowiada za treść
Natalia Czapiewska
Opublikował
Norbert Poterek
Dodatkowe informacje
Odsłon: 1092
Historia
pokaż historię zmian
zamknij

Historia zmian

Zmian: 5

Data modyfikacji
2020-04-27 13:10:02  (wersja aktualna)
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Utworzenie nowego ogłoszenia
Zmienione pola
Data
Data modyfikacji
2020-04-27 13:10:00
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Utworzenie nowego ogłoszenia
Zmienione pola
Data, Treść, Opublikował, Status, Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia
Data modyfikacji
2020-02-12 08:43:21
Opublikował
Norbert Poterek
Wprowadzone zmiany
Utworzenie nowego ogłoszenia
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-02-12 08:42:46
Opublikował
Norbert Poterek
Wprowadzone zmiany
Utworzenie nowego ogłoszenia
Zmienione pola
Data
Data modyfikacji
2020-02-12 08:41:38
Opublikował
Norbert Poterek
Wprowadzone zmiany
Utworzenie nowego ogłoszenia
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-02-12 08:39:02
Opublikował
Norbert Poterek
Wprowadzone zmiany
Utworzenie nowego ogłoszenia
wróć do listy
Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.