Oferty pracy

Szczegóły

Sekretarka medyczna przy Głównym Specjaliście ds. systemu jakości (J)

Data publikacji:
2020-01-16 14:26:14
Treść

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 Sekretarka medyczna przy Głównym Specjaliście ds. systemu jakości (J)
w wymiarze pełnego etatu (1/1)

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie, mile widziane wykształcenie wyższe administracyjne,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji sekretarki medycznej będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 będzie dodatkowym atutem,
 • dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (np. programy Excel, Word,).

 Główne obowiązki:

 • praca związana z dokumentacją systemu zarządzania,
 • obsługa korespondencji,
 • obsługa dokumentacji elektronicznej,
 • przechowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum,
 • czynny udział w przygotowaniu wizyt gości (auditorów),
 • przygotowywanie zamówień bieżących i rocznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 • kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj).

 Dokumenty dodatkowe:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA:

 •  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy Ustawy z dn. 26.06.1974r. – Kodeks Pracy, w związku z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. Po tym okresie dokumenty nie rozpatrzone pozytywnie zostaną skutecznie zniszczone.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

 

Dokumenty należy przesyłać w terminie :
od 16 stycznia 2020r. do 31 stycznia 2020r.
listownie lub osobiście na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Kancelaria ogólna
Kujawska 4; 85-031 Bydgoszcz
z dopiskiem: „Sekretarka medyczna – J”;
lub
pocztą elektroniczną na adres:
wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
z dopiskiem : „Sekretarka medyczna – J”

 

Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 376 18 55.
WSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.
Dokumenty aplikacyjne podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.

Nazwa stanowiska
Sekretarka medyczna przy Głównym Specjaliście ds. systemu jakości (J)
Miejsce pracy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Termin składania ofert
2020-01-31 14:00:00
Status
Unieważnione
Załączniki
-
Wybrany kandydat
nie wprowadzono
Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy unieważnia nabór na stanowisko sekretarki medycznej przy Głównym Specjaliście ds. systemu jakości ogłoszony w dniu 16.01.2020r. w Biuletynie Informacji Publicznej WSSE w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej jednostki www.pwisbydgoszcz.pl Decyzja o unieważnieniu wskazanego powyżej naboru podyktowana jest brakiem wyłonienia w przeprowadzonej procedurze kandydata spełniającego oczekiwania na wskazanym stanowisku pracy. Osoby, które złożyły swoją ofertę mogą odebrać dokumenty w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30 w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o unieważnieniu naboru. Bydgoszcz, 28.02.2020r.
Odpowiada za treść
Iwona Mokarska
Opublikował
Hubert Kujawa
Dodatkowe informacje
Odsłon: 1791
Historia
pokaż historię zmian
zamknij

Historia zmian

Zmian: 7

Data modyfikacji
2020-02-28 08:29:37  (wersja aktualna)
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
unieważnienie
Zmienione pola
Data
Data modyfikacji
2020-02-28 08:29:30
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
unieważnienie
Zmienione pola
Data, Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia
Data modyfikacji
2020-02-28 08:27:12
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
unieważnienie
Zmienione pola
Data, Status, Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia, Odpowiada za treść, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2020-01-20 10:37:51
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Nowe ogłoszenie
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-01-20 10:34:53
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Nowe ogłoszenie
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-01-16 14:28:36
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Nowe ogłoszenie
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-01-16 14:26:14
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Nowe ogłoszenie
Zmienione pola
Data, Treść, Nazwa stanowiska, Miejsce pracy, Termin składania ofert, Odpowiada za treść, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2020-01-16 14:23:22
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
-
wróć do listy
Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.