Oferty pracy

Szczegóły

Młodszy asystent/stażysta w Oddziale Mikrobiologii w Dziale Laboratoryjnym

Data publikacji:
2019-08-12 12:17:55
Treść

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy   ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska   Młodszy asystent/stażysta  w Oddziale Mikrobiologii w Dziale Laboratoryjnym w wymiarze pełnego etatu (1/1) umowa na zastępstwo   Wymagania kwalifikacyjne: obywatelstwo polskie, lub obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje (zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno-epidemiologicznej (Dz. U. 2010 Nr 48, poz. 283), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie wyższe kierunkowe, kierunek; biologia lub  biotechnologia, doświadczenie zawodowe w mikrobiologii medycznej będzie dodatkowym atutem, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, wiedza ogólna z zakresu postaw metod molekularnych,  głównie technik opartych na   PCR, wiedza ogólna z zakresu mikrobiologii, dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (np. programy Excel, Word), umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, formułowania wniosków. Główne obowiązki: wykonywanie badań metodami biologii molekularnej, prowadzenie dokumentacji systemu jakości laboratorium,, wdrażanie nowych metod badawczych i udział w badaniach biegłości. obsługa niespecjalistycznego sprzętu laboratoryjnego. Wymagane dokumenty i oświadczenia: życiorys i list motywacyjny, kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, kopie świadectw pracy lub kopie zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj). Dokumenty dodatkowe: kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA:   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję: Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kujawskiej 4, 85-031 Bydgoszcz, NIP: 953 11 08 025, REGON: 000 29 38 41, adres email do korespondencji: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl W Wojewódzkiej Stacji-Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy został powołany Inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować w siedzibie administratora, na adres e- mail: iod@pwisbydgoszcz.pl lub pod numerem telefonu +48 52 376 18 00. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 221 § 1 KP w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inne ponad miarowe dane, podane z Pana/Pani inicjatywy jako kandydata,  przetwarzane będą  na podstawie zgody, tj. art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem procesu naboru. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możemy przetwarzać również inne dane osobowe dotyczące np.:, niekaralności, zdolności do czynności prawnych, czy zdrowia, jednak zawsze w tych przypadkach posiadamy podstawę prawną do ich przetwarzania. Pana/Pani dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub odwołania zgody. Pracodawca nie będzie przetwarzał ich również w dalszych procesach rekrutacyjnych. Dokumenty aplikacyjne podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru. Po miesiącu od zakończenia naboru, dane z niewyłonionych ofert prowadzonego procesu rekrutacji są niszczone. Dokumenty osoby, która została wybrana są dołączane do akt pracowniczych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie, jednak konsekwencją niepodania danych będzie wykluczenie z procesu rekrutacyjnego.       Dokumenty należy przesyłać w terminie : od 12 sierpnia 2019r. do 13 września 2019r. listownie lub osobiście na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy Kancelaria ogólna ul. Kujawska 4; 85-031 Bydgoszcz z dopiskiem: „Młodszy asystent/stażysta – LEM”; lub pocztą elektroniczną na adres: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl z dopiskiem : „Młodszy asystent/stażysta – LEM”   Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 376 18 55. WSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru.

Nazwa stanowiska
Młodszy asystent/stażysta w Oddziale Mikrobiologii w Dziale Laboratoryjnym
Miejsce pracy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
Termin składania ofert
2019-09-13 14:30:00
Utworzył
Hubert Kujawa
Status
Unieważnione
Załączniki
-
Wybrany kandydat
nie wprowadzono
Uzasadnienie wyboru / Przyczyna unieważnienia
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy unieważnia nabór na stanowisko Stażysta / młodszy asystent w Oddziale Mikrobiologii ogłoszony w dniu 12.08.2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej WSSE w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej jednostki www.pwisbydgoszcz.pl Decyzja o unieważnieniu wskazanego powyżej naboru podyktowana jest brakiem wyłonienia w przeprowadzonej procedurze kandydata spełniającego oczekiwania na wskazanym stanowisku pracy. Osoby, które złożyły swoją ofertę mogą odebrać dokumenty w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430 w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o unieważnieniu naboru. Bydgoszcz, 10.10.2019r.
Odpowiada za treść
Natalia Czapiewska
Opublikował
Import
Dodatkowe informacje
Odsłon: 1046
Historia
pokaż historię zmian
zamknij

Historia zmian

Zmian: 2

Data modyfikacji
2020-01-09 12:43:43  (wersja aktualna)
Zmienił
Wprowadzone zmiany
rozstrzygnięcie
Data modyfikacji
2019-08-30 13:57:00
Zmienił
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
przedłużenie naboru
Data modyfikacji
2019-08-12 14:09:49
Zmienił
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
literówka
wróć do listy
Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.