Statut

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy

§   1.  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§   2.  Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Wojewódzkiej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

§   3.1.    Siedzibą Wojewódzkiej Stacji jest miasto Bydgoszcz.

 1. Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji jest województwo kujawsko – pomorskie.
 2. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Wojewódzkiej Stacji to „WSSE
  w Bydgoszczy”.

§   4.  Wojewódzka Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§   5.1.    Działalnością Wojewódzkiej Stacji kieruje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.

 1. Wojewódzki Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Wojewódzkiej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Wojewódzkiej Stacji.

§   6.1.   Wojewódzka Stacja zapewnia obsługę Wojewódzkiego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

 1. ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
  i uciążliwości środowiskowych,
 2. zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
 3. kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
 1. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:
  1. nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
  2. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia,
  3. prowadzenie postępowania w sprawach zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,
  4. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
  5. sprawowanie nadzoru w zakresie higieny radiacyjnej,
  6. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
  7. nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz  miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
  8. nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków,
  9. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych,
  10. wykonywanie badań  laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych,
  11. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
  12. działalność przeciwepidemiczną,
  13. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa,
  14. wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  15. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
  16. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
  17. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
  18. sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”,
  19. prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

§   7. Wojewódzka Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in.
na świadczeniu usług.

§   8.1.    Wojewódzka Stacja działa w oparciu o zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą dwie jednostki organizacyjne:

 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy,
 2. Dział Laboratoryjny.
 1. Strukturę organizacyjną Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tworzą:
  1. komórki organizacyjne działalności leczniczej:
   1. Dział Laboratoryjny,
   2. Dział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
   3. Dział Organizacji, Ocen i Analiz,
   4.  Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
  2. samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:
   1. Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości,
   2. Stanowisko Pracy – Asystent Inspektora;
  3. komórki organizacyjne działalności pozamedycznej:
   1. Dział Ekonomiczny i Administracyjny,
   2. Sekcja Prawna,
   3. Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych,
   4. Sekcja Informatyki,
   5. Pion Ochrony Informacji Niejawnych; 
  4. samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:
   1. Stanowisko Pracy – Główny Księgowy,
   2. Stanowisko Pracy – Specjalista ds. Kontaktu z Mediami,
   3. Stanowisko Pracy – Specjalista ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,
   4. Stanowisko Pracy – Specjalista ds. Obrony Cywilnej,
   5. Stanowisko Pracy – Specjalista ds. Kontroli Finansowej – audytor wewnętrzny
   6. Stanowisko Pracy – Inspektor Ochrony Danych.
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.

Zarządzenie nr 110/2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 01.07.2020 w sprawie nadania statutu WSSE w Bydgoszczy

Statut WSSE w Bydgoszczy

Informacje

 • Autor: Daniel Ślaziński
 • Data: 29 listopada 2019
 • historia zmian
zamknij

Historia zmian

Zmian: 8

Data modyfikacji
2020-07-07 12:12:07  (wersja aktualna)
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-07 12:11:48
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-07 12:11:13
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-07 12:09:27
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-06 10:58:56
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-06 09:30:29
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2020-07-06 09:30:27
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść, Opublikował
Data modyfikacji
2019-11-29 10:02:43
Opublikował
Daniel Ślaziński
Wprowadzone zmiany
Utworzenie strony
Zmienione pola
Data, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2019-11-29 10:02:42
Opublikował
Daniel Ślaziński
Wprowadzone zmiany
-
wróć do listy
Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.