Statut

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy 

§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Wojewódzkiej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

§ 3.1. Siedzibą Wojewódzkiej Stacji jest miasto Bydgoszcz.
    2. Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji jest województwo kujawsko – pomorskie.
    3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Wojewódzkiej Stacji to „WSSE w Bydgoszczy”.

§ 4. Wojewódzka Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

§ 5.1. Działalnością Wojewódzkiej Stacji kieruje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie. 
    2. Wojewódzki Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Wojewódzkiej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Wojewódzkiej Stacji.

§ 6.1. Wojewódzka Stacja zapewnia obsługę Wojewódzkiego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:
        1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
        2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
        3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
    2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:
        1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
        2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia,
        3) prowadzenie postępowania w sprawach zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,
        4) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
        5) sprawowanie nadzoru w zakresie higieny radiacyjnej,
        6) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
        7) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz  miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
        8) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków,
        9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych,
        10) wykonywanie badań  laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych,
        11) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
        12) działalność przeciwepidemiczną,
        13) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa,
        14) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
        15) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
        16) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
        17) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
        18) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”,
        19) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

§ 7. Wojewódzka Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

§ 8.1. Wojewódzka Stacja działa w oparciu o zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą dwie jednostki organizacyjne:
        1) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy,
        2) Dział Laboratoryjny.
    2. Strukturę organizacyjną Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tworzą:
        1) komórki organizacyjne działalności leczniczej:
           a) Dział Laboratoryjny,
           b) Dział Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej,
           c) Dział Organizacji, Ocen i Analiz;
        2) samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:
           a) Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości,
           b) Asystent Inspektora; 
        3) komórki organizacyjne działalności pozamedycznej:
           a) Dział Ekonomiczny i Administracyjny,    
           b) Sekcja Prawna, 
           c) Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych,
           d) Pion Ochrony Informacji Niejawnych;    
        4) samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:
           a) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy,
           b) Stanowisko Pracy – Specjalista ds. Kontaktu z Mediami,
           c) Stanowisko Pracy – Specjalista ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,
           d) Stanowisko Pracy – Specjalista ds. Obrony Cywilnej,
           e) Stanowisko Pracy – Specjalista ds. Kontroli Finansowej – audytor wewnętrzny,
           f) Stanowisko Pracy – Inspektor Ochrony Danych.
        3. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.

Zarządzenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

Statut WSSE w Bydgoszczy

Informacje

  • Autor: Daniel Ślaziński
  • Data: 29 listopada 2019
  • historia zmian
zamknij

Historia zmian

Zmian: 9

Data modyfikacji
2021-06-22 13:56:19  (wersja aktualna)
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść, Opublikował
Data modyfikacji
2020-07-07 12:12:07
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-07 12:11:48
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-07 12:11:13
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-07 12:09:27
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-06 10:58:56
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-06 09:30:29
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2020-07-06 09:30:27
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść, Opublikował
Data modyfikacji
2019-11-29 10:02:43
Opublikował
Daniel Ślaziński
Wprowadzone zmiany
Utworzenie strony
Zmienione pola
Data, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2019-11-29 10:02:42
Opublikował
Daniel Ślaziński
Wprowadzone zmiany
-
wróć do listy
Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.