Statut

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy 

§1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Wojewódzkiej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
§3.1. Siedzibą Wojewódzkiej Stacji jest miasto Bydgoszcz.
   2. Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji jest województwo kujawsko-pomorskie.
   3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Wojewódzkiej Stacji to „WSSE 
w Bydgoszczy”.
§4. Wojewódzka Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.
§5.1. Działalnością Wojewódzkiej Stacji kieruje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem” – jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie. 
   2. Wojewódzki Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Wojewódzkiej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Wojewódzkiej Stacji.
§6.1. Wojewódzka Stacja zapewnia obsługę Wojewódzkiego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do których należą:
      1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 
i uciążliwości środowiskowych,
      2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,
      3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
   2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:
      1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,
      2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia,
      3) prowadzenie postępowania w sprawach zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych,
      4) prowadzenie nadzoru nad chemikaliami, w tym kosmetykami,
      5) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
      6) sprawowanie nadzoru w zakresie higieny radiacyjnej,
      7) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
      8) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz  miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
      9) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością,
      10) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych,
      11) wykonywanie badań  laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych,
      12) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
      13) działalność przeciwepidemiczną,
      14) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego województwa,
      15) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
      16) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
      17) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów,
      18) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,
      19) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”,
      20) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.
§7. Wojewódzka Stacja może prowadzić działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.
§8.1. Wojewódzka Stacja działa w oparciu o zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą dwie jednostki organizacyjne:
      1) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
      2) Laboratorium.
   2. Strukturę organizacyjną Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tworzą:
      1) komórki organizacyjne działalności leczniczej:
         a) Dział Laboratoryjny,
         b) Dział Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej,
         c) Dział Organizacyjno-Prawny;
      2) samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:
         a) Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości,
         b) Asystent Inspektora; 
      3) komórki organizacyjne działalności pozamedycznej:
         a) Dział Ekonomiczny i Administracyjny,    
         b) Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej, 
         c) Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych,
         d) Pion Ochrony Informacji Niejawnych;    
      4) samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:
         a) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy,
         b) Stanowisko Pracy – Specjalista ds. Kontaktu z Mediami,
         c) Stanowisko Pracy – Specjalista ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,
         d) Stanowisko Pracy – Specjalista ds. Obrony Cywilnej,
         e) Stanowisko Pracy – Audytor Wewnętrzny,
         f) Stanowisko Pracy – Inspektor Ochrony Danych.
   3. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.

Zarządzenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

Statut WSSE w Bydgoszczy

Informacje

  • Autor: Piotr Janeczek
  • Data: 29 listopada 2019
  • historia zmian
zamknij

Historia zmian

Zmian: 11

Data modyfikacji
2021-12-17 12:21:42  (wersja aktualna)
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2021-12-17 12:12:49
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2021-06-22 13:56:19
Opublikował
Piotr Janeczek
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść, Opublikował
Data modyfikacji
2020-07-07 12:12:07
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-07 12:11:48
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-07 12:11:13
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-07 12:09:27
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-06 10:58:56
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Treść
Data modyfikacji
2020-07-06 09:30:29
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Aktualizacja Statutu
Zmienione pola
Data, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2020-07-06 09:30:27
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
-
Zmienione pola
Data, Treść, Opublikował
Data modyfikacji
2019-11-29 10:02:43
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
Utworzenie strony
Zmienione pola
Data, Wprowadzone zmiany
Data modyfikacji
2019-11-29 10:02:42
Opublikował
Hubert Kujawa
Wprowadzone zmiany
-
wróć do listy
Drukuj

Informacja o Ochronie Danych i plikach cookies

Szanowny Użytkowniku,
zanim zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Zgodnie z ww. przepisami przygotowaliśmy dla Państwa informację o zasadach przetwarzania przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie: http://pwisbydgoszcz.pl/.

Ciasteczka (cookies), itp.

Nasz serwis wykorzystuje ciasteczka (tzw. „cookies”), czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych, są też nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki, ograniczając jednak tym samym funkcjonalność serwisu. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, w każdej chwili możesz zmienić te ustawienia.